Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Hakkımızda

 AMAÇ
  • Etik Kurulun amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma (Anket, mülakat, odak grup çalışması; retrospektif arşiv taraması; Sosyal ve Beşeri bilimlerdeki araştırmalar), proje, yayın, eğitim-öğretim, toplumsal sorumluluk ve hizmet faaliyetlerinde etik ilkelere uyumun sağlanması ve aykırı uygulamaların Sosyal Bilimler Bilimsel Araştırma Etik Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilmesidir.
ÇALIŞMA ESASLARI
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma Etik Kurulu sayfasından başvuru formları doldurularak başvuru Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılır.
  • Başvuru Etik Kurul sekreteryasına ulaşır, sekreterya tarafından  şekilsel açıdan uygunluğunu incelenir. Uygun değil ise sekreter raporuna eksiklikleri yazılıp reddedilir. Şekilsel açıdan uygun ise sekreterya tarafından çalışma Etik Kurul başkanına aktarılır.
  • Etik Kurul başkanı kurul üyelerinden rapörtör atar.
  • Rapörtör Etik açıdan uygun olup olmadığını inceler ve raporunu hazırlayıp kurula sunar.
  • Kurula sunulan rapor değerlendirilerek Etik Kurul başkanı ve sekreterya kurul raporunu hazırlar.
  • Son olarak kurul raporu imzalanıp onaylanır, ve tarafınıza Gmail üzerinden iletilir.